Mâtüridîlik (Arapça: الماتريدية), Matüridî’nin kurduğu, Hanefî Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı A’zam’ın düşüncesini tâkip eden, akla önemli bir yer veren İslam dini itikad mezhebidir. Türkiye, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Orta Asya ülkelerinde yaygındır.

5

1

Değerlendirmeler ,

6

Kategoriler

Kurs Sahibi

, Son Güncelleme

24 Şubat 2024

, Kurs Süresi

Sınırsız Süre

Bu kurs şunları içerir:

Sınırsız Süre

Kurs Süresi

8

Ünite

Tüm Cihazlardan Erişim

Sertifika

Maturidilik Dersi


Matüridiyye, Ehl-i Sünnet olarak anılan üç mezhepten biridir. Diğer iki mezhep ise Eşariyye ve Selefiyye’dir.

Matüridiyye Mezhebi Nedir?

Ebu Hanife’nin fıkıh ve hadis ilimlerine dair öne sürdüğü fikirlerden etkilenerek ortaya çıkan Matüridiyye, kelami ve itikadi bir mezheptir. İlk kez, İmam-ı Azam’dan feyz alarak kelam metodunu uygulan mezheplerin başında Matüridiyye gelir.

Matüridilik 10. yüzyılda Türklerin çoğunlukta olduğu Maveraünnehir bölgesinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Türkler arasında hızla yayılan mezhep Karahanlılar ve Selçuklular döneminde de etkili olmuştur.


Matüridilik Kurucusu Kimdir?

Matüridiliğin kurucusu, 9. yüzyılda doğmuş olan Muhammed. B. Mahmud el-Matüridi es- Semerkandi’dir. Hanefi mezhebinin dördüncü kuşak alimlerinden biri olan Matüridi, Mukatil Er Razi, İshak El Cüzcani ve Ebu Nasr El İyazi’den ders almıştır.

Matüridi, Kuran’ı Kerim’i tefsir ve tevil ayrımını göz önünde bulundurarak dirayet metoduyla tefsir etmiştir. Cebri görüşürünü reddeden Matüridi, insanın her fiili özgür iradesiyle seçtiğini, Allah’ın, insanın fiillerini seçtikten sonra yarattığını savunmuştur.

Bir kelam alimi olan Matüridi fıkıh ve hadis ilimlerinde de birçok eser kaleme almıştır. En önemli eserlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Kitabü’l Cedel fi Usuli’l Fıkh

2- Kitabü’t Tevhid

3- Nasihatname

4- Er Red Ale’l Karamita

5- İslam İnanç Esasları

Kurs İçeriği

  • İSLAM DÜNYASI VE MAVERAUNNEHİR Sınırsız
  • MATURİDİLİĞİN DOĞUŞU VE KAYNAKLARI Sınırsız
  • İMAM MATURUDİ KİMDİR Sınırsız
  • GÜNÜMÜZDE MATURİDİYE DÜNYASI Sınırsız
  • MATURİDİLİKTE ETKİLİ OLAN ALİMLER KİMLERDİR? Sınırsız
  • MATURİDİLİĞİN GENEL GÖRÜŞLERİ NELERDİR Sınırsız
  • SINAV 00:55:00
  • Ders Ödevi 1 hafta, 3 gün

Son Yorumlar

 1. Ammar Osman Çelik01:26’de24 Şubat 2024

  Çok Teşekkürler

  5

  Maturudilik dersi sayesinde Kelam konularını daha iyi anlamaya başladım

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Mahmut Çınar

Cinsiyet Erkek, Ülke country flag, Dil Türkçe

Profili Görüntüle